tisdag 24 augusti 2010

Trädgårdar ur en DÅLIG bevarande synpunkt!

Senaste bloggen jag skrev om handlade om trädgårdar ur en bevarande synpunkt. NU ska jag visa ett par Nya Zeelänska exempel på trädgårdar som INTE är ur en bra bevarande synpunkt. Följande bilder har jag fotat ifrån en mäklarkatalog.
Tänkte att jag skulle kommentera varje trädgård med.

Flesta av bilderna visar ingen baksida, men oftast speglas nya zeelänska framsidorna även baksidorna.
Några slutsater ni även själva kan dra är dock människors förkärlek här till att anlägga asfalt eller betong över hela framsidan och ofta baksidan, hela vägen in till husgrunden. Kommer ihåg när vi letade hus och ett av husen hade en liten grön gräsplätt på baksidan. " Im thinking of putting concrete over the grass so I dont need to worry about taking care and cut the grass and the kids are gonna be clean all day." Något sådant sa husägaren till oss.
Här har vi två typiska exempel på "tantiga" trädgårdar. Mycket ofta är det en dålig biologisk mångfald i en sådan trädgård. Formklippta buskar och andra prydnadväxter, arter som kamelia, rhododendron, azalea,buxbom och en mängd andra prydnadsväxter. För mycket öppna ytor, välklippt gräsmatta och rena rabatter. Många gånger med en täckduk precis under ytan och täckbark på ytan. Betyg 0-10: 2


Här är det lika sterilt som ett plåster. Sämsta tänkbara trädgård. Betong utjämnat och utfyllt i alla hörn och kanter- Antagligen bland den vanligaste förekommande trädgårds stilen i lägre medelklass områden. Här kan inga arter leva utom möjligen Homo sapiens. Betyg skala 0- 10: 0 Icke Godkänt
Vatten är ett av naturens viktigaste källor och borde finnas i varje trädgård. Ett fristående fågelbad är bättre än inget. Men var noga när man placerar ut ett fågelbad. Tänk på att alltid placera ut dem i närhet till ett buskage eller under ett träd. Även om alla fåglar gillar att bada behöver alla speciellt insektsätare dricka varje dag. En damm är dock alltid bäst och lockar till sig en mängd olika djur, även vattenlevande sådna. Betyg skala 0-10. 1 för vatten men 0 för resten av trädgården.


De fem undre trädgårdarna är ett bra exempel på förekommande människor som gillar att spela golf.
Här har vi alldeles för stora öppna ytor, som fungerar möjligen åt strutsar och emu. Inga eller få skydd i form av buskage förekommer och är inte särskilt inbjudande för tex fåglar. Detta element är aldelles för öde miljö för att kunna uppmuntra för födosökning, övernattning eller häckning. Dessutom saknas ett vattenhål för bad och dricka och livsmiljö.
Inga inhemska arter av växtlighet och tydlig brist på skydd eller gömmor för många djurarter.
Betyg skala 0-10: 0 Icke godkänt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar