tisdag 26 april 2011

Dagens trädgårdsblommor är morgondagens ogräs.

Ca 84 % av Nya Zeelands inhemska växter är endemiska, dvs de fins bara naturligt på en enda plats på jorden och ingen annanstans. Detta gör dem väldigt speciella, inte minst globalt sett. Bara i Wellington distriktet är 90 st av dem utrotningshotade. Främsta hoten kommer från andra arter, arter som har introducerats för sin skönhets skull eller för andra ändamål. Men även hybridformer från trädgårdskulturen. Dessa arter betraktas nu som invasiva arter. Dvs de utgör ett hot mot den biologiska mångfalden.

30 av dessa 90 hotade arter i Wellington är dock mycket tacksamma som trädgårdsväxter i. Ett bra exempel är Muehlenbeckia astonii-shrubby tororaro. En perfekt häckväxt och utgör perfekt gömställe för ödlor och mat för fåglar. Varför dessa ska planteras bara i Wellington och inte ngn annanstans är för att de hittas inte norr om regionen naturligt. För tillfället finns bara ca 50 individer kvar i det vilda.

Varför använda naturliga, lokalt inhemska arter?
1. De är genetiskt anpassade till lokala variationer i jordmån, klimat och klarar därför sig bättre och gör bättre ifrån sig.
2. De smälter in ekologiskt och estetiskt sätt med det naturliga landskapet och skapar därför " The rätt look"
3. Deras frön och sporer hjälper till att behålla integriteten av den lokala genpoolen och det lokala ekosystemets hållbarhet.
4. De är dessutom mer kompatibla med det lokala djurlivet, främst ryggradslösa djur vilket sen främjar allt från fåglar till ödlor.
5. Att förebygga spridning av växtsjukdomar, pest och ohyra mellan regioner och områden.

Har man en stor yta att arbeta på plantera växterna tätt. Detta hjälper plantorna att hålla känsliga och ytliga rötter kylda, men det håller även undan ogräs. De kommer naturligt hitta sin plats om de sitter för tätt efteråt.
Lär känna din trädgård och its kännetecken- Var är de fuktigare områdena är, de mer utsatta för vind och hur skuggor och sol rör sig. Att känna dessa saker ger dig värdefull information när du ska välja vilka arter som fungerar. Studera den närliggande naturmiljön och få en uppfattning om dess struktur och uppbyggnad ser ut. Hur står träden tex. Hur är deras struktur i trädkronorna. Hur ser undervegetationen ut?
Notera alla arter och skriv ner en lista ( sök hjälp om sådan finns) vilka arter är förekommande och hur de växer. Sol, skugga, blöt, torrt osv. Jämför med närliggande områden och dess arter och se vilka saknas. Kan dessa kanske vara ngt att återintroducera till trädgården? Läs gärna mitt inlägg. Trädgårdar ur en bevarande synpunkt från 14 augusti 2010.

Fler och fler människor väljer att köpa ecosourcade plantor. Dvs de är sådda med frön från lokalt vilda populationer. Ett bra exempel varför man ska köpa tex Kohekohe, Dysoxylum spectabile som var vanligt förekommande i Wellingtons kustområden och Auckland är att även om det är samma art skiljer sig båda populationerna med en genetiskt uppsättning. Båda har utvecklats åt skilda håll för att klara skiljda variationer i klimatet. Kolla med din trädgårdshandlare att du köper lokalt odlade och insamlade frön av arter.
Vill man samla själv var medveten om att endast personer som ett intyg från den regionala kommunen eller DOC elel liknande får samla frön från plantor i naturen. Ett sådant här Seed Collection Permit har jag ansökt om och fått och använder nu när jag samlar frön i närliggande reservat för att återintroducera arter till miramarhalvön. Arter som tawa, pigeonwood och kohekohe nu i maj mfl.

Var medveten om att tar du arter utanför dess naturliga utbredning så kan de bli ogräs eller betraktade som sådna. Många trädgårdsväxter runt om i världen har blivit en invasiv pest på så sätt och tränger undan lokala arter och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden.
I nästan alla fall är det trädgårdskulturen och trädgårdsmarknaderna som är att skylla. Vanliga trädgårdsväxter rymmer och kan i värsta fall sprida sig hundratals kilometer och blir förvildade i naturen.

I Nya Zeeland är 75 % av landlevande ogräs och 50 % av vattenväxter är från början helt vanliga trädgårdsväxter.

Uppskattningsvis förvildas en trädgårdsväxt i veckan på Nya Zeeland.
Ngt som är mycket liknande på många håll i världen.
När man rensar sin trädgård, se till att slänga renset på ett ansvarsfull sätt i soporna eller i gren waste i tippen.


Aldrig slänga rens i en avlägsen del av tomten eller på andra sidan vägen i närliggande naturområden (vänster).
Även soptippar kan utgöra en god grogrund för många arter. När ogräset sedan tar sig kan den ta över inhemska arter, kväva övrig växtlighet och trycka undan djurliv och även beröva dem på födoresurser.

Nya Zeeland har över redan 2000 introducerade arter som har blivit förvildade, med ytterligare 1700 introducerade arter som växer i våra trädgårdar. Jämför detta med de bara ca 2100 arter som finns här naturligt. Att man ökar antalet arter behöver inte betyda att man ökar mångfalden, utan tvärtom. Minskar den.
Arter som Darwins barberry, olika clematis arter, ingerfärs arter, klockranka, blomman för dagen, luktört, slingerkrasse, björnbär, klubbmossa, kaprifol, cotoneaster, murgröna, körsbär, salix, lagerblad, passionsfrukt, vandrande jude(höger) ja listan kan göras väldigt lång.
Trädgårdsmarknaderna säljer dessutom fortfarande många av dessa arter.
Så direkt kan man skylla på trädgårdsmarknaderna för en vidare spridning. Människor som inte är medvetna om den biologiska risk när de handlar till sin trädgård.-
Många ogräs sprids via vind och via fåglar. Många har eftertraktade lysande bär som är oemotståndligt för en liten fågel (vänster cotoneaster). Små fåglar som sparvar, starar, koltrast och silvereye har en snabb metabolism och fröet passerar snabbt magen och hamnar ofta inte långt ifrån moderplantan. Ifall med tui och kereru-den nya zeelänska skogsduvan tar det lite långsammare och i kererufallet sprids fröet oftast upp till flera km ifrån moderplantan.
Då kereru ofta besöker trädgårdar i utkanten av skogar färdas ofta ogräset kilometervis in i urskogen.
Samtidigt kan många exotiska växter sprida sig vegetativt med, dvs med sticklingar, avklippa bitar eller rester av rötter och knölar som dumpas i komposter. Ett av de vanligaste sätten, som många faktiskt missar är på kläder och skor. En liten bit lera under skor kan sprida enorma mängder ogräs. Många har dessutom hullingar och små taggar vilka fastnar lätt på byxor eller sockra.
vattenlevande växter sprids mellan vattendrag via fiskeutrustning, båtar och släp.-Alltid därför viktigt att skölja av utrustning som har används i olika vattendrag mellan ggr.

Vad du kan göra själv åt detta är-
-Lär dig känna igen ogräset, leta efter dem och hur de ska tas bort mest effektivast.
- Dumpa ogräs med eftertanke. Ta ditt ogräs till den gröna komposteringen på en tipp, elda upp det eller begrav det djupt. Dumpade det inte bara hur som helst ngn annanstans.-
-Rapportera till lokal kommun eller liknande om du ser en planta som du inte sätt tidigare innan den sprider sig. Du kan förebygga problem.
-Ta reda på vilka trädgårdsväxter som har en potential att kunna rymma ur trädgården. Köp istället plantor som du är medveten om inte kan föröka sig och rymma och bli en pest

Man skulle kunna säga att dagens trädgårdsblommor är morgondagens ogräs.

I nuläget är fler än 270 arter av invasiva ogräs ett seriöst problem. De kväver den inhemska floran och skogarna och hindrar föryngringen. De modifierar dessutom habitat permanent som våtmarker, dynladskap, slättmark, låglandsskog och skrubmark.
Ett annat problem som ofta överses och som kan enbart skyllas på trädgårdsodling och horticulture är introduceringen av nya hybrider, mutationer och färgkombinationer. Detta problem kan tillochmed vara värre för här förlorar man den värdefulla genetiska basen. Arter som dessutom är närbesläktade kan föröka sig med varandra. Allt från flax (höger) till pittosporums och metrosideros finns inmängd hybrider i alla dess former, färger och storlekar.Trädgårdsmarknaderna kan även utgöra risker att sprida andra ogräs som följer i jorden när man handlar. Ett fall här är Sydafrikansk klubbmossa( vänster), en lycopod.
Jag upptäckte precis en sådan risk bland flera krukor i en närliggande trädgårdsmarknad och jag har precis anmält det till Wellingtons kommunen. Denna "mossa" är egentligen ingen mossa utan besläktad med ormbunkar. De förekommer i fuktig miljö i både hög och låg skog, utmed bäckar och andra vattendrag och utgör en sådan risk att de tränger undan all annan vegetation och kväver frön och småplantor.De kan växa i nästan total skugga dessutom. De sprider sig dessutom med sporer som hålls sig överlevande i åratal. Jag har hittat sådna hos våran granne, vilket jag ska föröska ta hand om, och vi har nyligen hittat en liten lokal på Matiu/Somes där de växte. Dit kom de antagligen med sporer eller ngn liten stickling under någons sko.
Min från grannens tomt?
Just fått svar från kommunen att The National Pest Plant Accord (NPPA) MAF Biosecurity har varit där och fått marknaden att avlägsna "mossan" Tydligen fann de redan ett år sedan ogräset under en rutin inspektion, men det hade uppenbarligen kommit tillbaka.


Ett mycket vanligt problem här omkring är även inhemska arter, dock inte till den lokala regionen. Pohutukawa (vänster), karo och karaka, men ett flertal andra arter med som puriri blir allt vanligare. Dessa arter har planterats utanför sin naturliga utbredning i både trädgårdar och restaurerings projekt.
I närheten här tex har vägverket planterat Puriri Vitex lucens utmed vägarna som prynad, på vissa håll så nära Maupuia reserve med bara ca 7 meter. Ett träd som sådant från norra Nya Zeeland kan lätt etablera sig i skogen intill och tränga undan lägre arter med sina stora frodiga bladverk. Detta gäller även Karaka, som nu håller på att dominera kustskogarna totalt.
Alla ovanstående arter ändrar skogens naturliga struktur och sammansättningen av förekommande arter. (Många av dem planterades under tidiga restaurerings projekt under 80 talet, men man kan knappast skylla ifrån sig på ngt de ansåg då var bra. Restaurerings var ngt ganska nytt och det jobb som olika grupper osv gjorde så pass tidigt är ganska imponerande. )
Problemet är inte bara att träden sträcker sig utanför sin utbredning, men också att de nu hybridiserar sig med närbesläktade arter. Där båda arterna mötts naturligt är hybrider vanligt förekommande, men i Wellington regionen tex hybridiserar Pohutukawa så extremt att det skapar långvariga hot mot de få Northern och Southern rata (sydön) populationer som finns kvar att de nu hotas av utrotning på genetisk nivå.Dessa arter har tack vare mänsklig påverkan och pest som postum sedan tidigare nu tryckts undan till några få överlevnade områden.
Även trädgårdshybriderna av pohutukawa som "maori princess" och Kermadec island pohutukawa , hybridiserar sig med varandra.


Likt karaka och karo ändrar pohutukawa skogens naturliga struktur och sammansättningen. Alla tre har vad som kan liknas en kemisk krigföring med omgivande arter. I sin naturliga utbredning har omgivande arter utvecklats att tåla denna krigsföring. Men i andra regioner har denna utveckling inte skett och därför trängs arter undan i Karaka, karo och pohutukawa dominerad skog.
Både blad och bark innehålls det kemiska ämnet Tannis och andra kemiska agenter vilket hindrar andra omgivande växter från att växa och sprida sig och även den kemiska sammansättningen på jordmånen. Då dessa träd är mycket snabbväxande och når en fullstor storlek på mindre än 15 år, tränger de undan mer långsamväxande och solkrävande träd och buskar, men också gräs och örter och arter som lever på klippor och andra öppna ytor.
Bilden ovan visar "kustskog", en förteckning över spridningen av de ovannämda arterna. Pohutukawa är markerat i rött ( även bilden till höger), Karaka i blått, Karo i gult och övriga exotiska arter i lila, som valnöt, Lagerblad, järnek, alm, kanariepalm samt några ogräs som agapanthus. Situationen ser likadan ut även i obebyggda regioner. Övrigt omarkerat består av ngaio och mahoe, inhemska till regionen. Saknas på bilden och hela regionen gör dock Kohekohe, vilket var tidigare den dominerande arten i regionens kustskog.

Trädgårdskulturen har gjort problemen värre genom att aktivt välja ut de mest "ovanliga" varianterna. I fallet med Pohutukawa är många av dem redan hybrider innehållande Northern och southern rata samt färghybrider som Metrosideros excelsa "Aurea. Självklart är dessa hybrider även ett hot mot Pohutukawa i sitt naturliga utbredningshområde och utgör ett hot på genetisk nivå.
Detta är även fallet med Kowhai i släktet Sophora och arter som manuka och kanuka.

Men även introduktion av närbesläktade arter från andra länder overseas kan riskera den nya zeelänska floran
Ett annat fall är introduktionen av den tasmanska boobialla, eller tasmanian Ngaio så är så pass närbesläktad att båda arterna hybridiserar till en icke naturlig förekommande hybrid (vänster).
I många fall har dessa hybrider sålts under namnet som inhemsk ngaio vilket har lett till en spridning över hela landet i tron om att man har planterat en inhemsk art.Att blanda in arter och hybrider i närmiljön skadar integriteten i den omgivande och lokala naturmiljön vilket leder till en miljö som är mer exotisk än inhemsk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar