måndag 11 april 2011

Te Roto kura-Sjön som försvann.

Jag har suttit och lekt lite med tanken hur Miramar halvön skulle se ut om inte den tidigare sjön, Te Roto kura eller Para lake som den hette inte hade dränerats. Maori kallade sjön Te Roto kura, eller den röda sjön och höll ålar i sjön.
Både norr och söder om sjön sträckte sig stora våtmarker med upp till 2 meter hög buskvegetation bestående av bla träskflax Phormium tenax, raupo-kaveldun och säv.

Sjön dränerades via en tunnel genom den tunna bergskedjan som separerade Evans bay med Para lake. Denna tunnel sägs vara den första som byggdes på Nya Zeeland, och färdigställdes 1849.
Extra förstärkningar av tunneln och ytterliggare dränering i samband med en lägre vattennivå skedde 10 år senare 1859. Resultatet blev att sjön dränerades med ytterliggare 6 feet, dvs ngnstans mellan 180 och 2 meter. Detta ledde till att hela våtmarken runt omkring torrlades och även den tidigare sjöbottnen vilket senare planterades med engelskt gräs och blev den första hästkapplöpningsbanan i landet.
Våtmarken runt omkring skövlades omvandlades till betesmark för får med engelskt gräs liksom de kullar och sluttningar runt om sjön. Man kunde tydligt urskilja var sjön tidigare låg under ihållande regn, då denna del vattenfylldes. Där Para road anlades och idag ligger var utmed sjöns östra sida.

Sista fuktigare markerna dränerades på 70 talet för att ge plats åt industrilokaler.
Med hjälp av kartor, gamla skisser och besiktningar har jag lyckats kunna placera ut sjön där den en gång låg och hur det hade sett ut idag om sjön låg kvar, fast med en del bebyggelse omkring. En del photoshoparbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar