tisdag 11 maj 2010

Places for Penguins-Hur att få inneboende pingviner och att få dem att stanna!

Eller nästan iaf. Hur att få pingviner att häcka och öka i ett angivet område för att minimera risken att behöva korsa farliga vägar och bosätta sig i folks garage och grillar.

Places for penguins är ett av projekten jag är involverad i. Ett projekt som går ut på att vända den olyckliga trenden med minskningen av little blue penguin (Eudyptula minor) i Wellington.

Little blue penguin, svenskans "Blå dvärgpingvin" är den minsta av alla arter av pingviner. Den är den enda arten i släktet dvärpingviner, men är dock uppdelad på flera underarter. Dvärgpingvinen förekommer på Nya Zeeland och södra Australien, men har synts till så långt bort som Chile. frågan är hurvida de är besökare eller om det finns en häckande koloni som man ännu inte känner till.

Runt om dessa platser minskar pingvinerna.
Introducerade rovdjur som råttor, katter, mink, igelkott, räv, hund mfl går hårt på populationerna. Bara på Nya Zeeland står igelkottar för 40 % av predationen på pingvinägg. Råttor ger sig på nykläckta ungar, medan katt, mink och räv tar fullvuxna djur. Hundar biter ofast bara ihjäl dem. En stor del är dör i trafiken. Juan Carlos var en av dem. Han var en inneboende hos Pelayo Salinas bara ett par 100 meter från oss och blev påkörd av en smitare.
Places for Penguins i Wellington som är en del av Forest & Bird arbetar aktivt med att göra kustområdena mer pingvinvänliga.

Återplantering av kustlevande växter, utsättning av pingvinholkar och utbilda människor om att det finns pingviner i deras närhet fast de inte ser dem är bara några av de saker vi gör.
Problemen med trafikoffer är när pingvinerna lämnar sina hålor för att ta sig ut till havet eller hem. Detta sker precis innan soluppgång och precis efter solnedgång. De häckar gärna en bit i från havet, upp till ett par 100 meter i sökande på bra boplatser. De är precis då de blir påkörda.
Juan Carlos var var inte den första och antagligen inte sist. Även föroreningar, plast och förstörelse av naturliga habitat gör det svårt för världens minsta pingvin att leva.

Att sätta ut holkar på strandsidan av vägen drar ner en hel del trafikoffer då pingviner gärna häckar i holkar och enligt vissa studier kanske tom föredrar holkar framför naturliga hålor.
De ger dessutom ett bra skydd mot folks lösgående hundar på stränder. Ngt vilket också är förbjudet på flesta strandområden. ( tror ni många bryr sig?)
Precis som med ihjälbitna kiwis så räcker det med ett bett för att de ska dö.

En dam ringde till kontoret för en tid sen och förklarade ledsamt hur hennes hund hade bitit ihjäl en pingvin. Hon hade inte först vågat ringa, men efter en tids dåligt samvete tog hon sig mod. Nu mera är hon ett gott exempel på att man ska hålla sina hundar kopplade i strandområden där det finns pingviner.

Effektiva pestkontroller är ett av arbetena och vid min senaste runda fick vi 2 råttor och två minkar.- Fler minkar har dykt upp och frågan är om det finns en familj eller liten koloni runt Tarakena bay?

Restaurering och återplantering av kustlevande växter och arter som skapar bra skydd och boplatser. Arter som flax, Taupata och olika arter av tuvor är ngra av de 2000 växter som planterats ut sedan 2007 då projektet Places for Penguins startade.
Ogräsrensning av introducerade arter som marram gräs and kikuyu gräs. Vilka annars trycker ner känsligare arter.
Över 30 holkar har byggts och i år räknar man med 100 nya holkar byggda av Wellington Zoo som numera är en av våra sponsorer. Utbildning av vuxna och barn på skolor och klasser som hjälper till bygga holkar er ett av många bra sätt att utbilda folk då förvånansvärt många inte vet att det finns pingviner i Wellington.
From Juli till Mars kommer häckningen och holkarna övervakas av mig samt en del av mina voluntärer.

Förhoppningsviss kommer detta leda till en ökning av De små blå pingvinerna och att olyckor som fallet med Juan Carlos blir sällsynta.

RIP Juan Carlos 05/03/2009

http://www.youtube.com/watch?v=w-u0Iu92aeM

1 kommentar: