fredag 12 februari 2010

Restoring health to our forests. Del 2

Med så lite skog som finns kvar så måste vi göra vad vi kan för att skydda dem.
Det största problemet är introducerade pestdjur. Följt av skogsaverkning, plantering av nya trädslag samt klimatförändringar. Ett exempel på där klimatförändringar påverkar ekosystemet är att långa varma sommrar producerar mer frön och bär, vilket leder till en explosion av gnagare. De pestdjuren får isin tur en större påverkan på den inhemska floran och faunan. Klimatförändringarna ökar oxkså möjligheten för introducerade ogräs att öka sitt spridningsområde. De invaderar skogar, kväver dem och tränger ut inhemska arter. Utan en effektiv pestkontroll skulle många arter som både kiwi och kokako dö ut och ekosystemen skulle kollapsa.

Inhemska skogar är inte bara hem åt flora och fauna. utan spelar en mycket större roll i jordens kretslopp. En inhemsk "native" skog förvarar 20 % mer koldioxid än vad ett plantage gör av introducerad tallskog gör. Genom att minska plantager av introducerade arter kan man även dra ner på utsläppen av växthusgaser. Dessutom ökar det som sagt den biologiska mångfalden.

De skogar som idag är skyddade i Nya zeeland i nationalparker och liknande är kvar för att man förr i tiden inte satte ngt värde i dem. Idag är de skyddade för att det är det sista vi har kvar.
De stora kauri skogarna i norr ( se bild), låglands regnskogarna runt Wellington mfl är nu borta. Numera hotas de få kvar naturområden som finns kvar av gruvdrift (http://www.forestandbird.org.nz/saving-our-environment/mining-q), även i nationalparkerna tex Abel Tasman samt av jordbruk ( se Mackenzie Basin).

Tillsammans med Department of conservation samt non profit organisationen
Forest& bird är några av de som arbetar aktivt för att skydda skogarna. I partnership med bla kakapo recovery progammet, BNZ Save the kiwi trust finns ett utbrett arbetsområde av volunteerer som arbetar med att driva upp, plantera, regenerera naturlig skog samt utbredda pestprogram runt om i landet.

Att bygga gröna "korridorrer" för att sammanlänka områden med inhemsk skog för att få arter som fåglar kunna röra sig naturligt mellan dem. Ett exempel som skulle kunna fungera är Miramar. Halvön kan identifieras som en möjlig övergång mellan Rimutakas till East Harbour Regional Park och vidare till Zealandia- karori wildlife sanctuary. Ett vädligt bra område som har skyddats och som nu arbetas med mödosamt är området i Waitakare ranges väster om Auckland. Området som kallas Ark in the park är ett 2500 hectart stort område som med hjälp av blavolunterer från Forest&bird, Auckland regional council nu rensats och skyddas från introducerade pestdjur. Utrotningshotade arter som Hihi, North island robins, whiteheads och kokako har med säkerhet återintroducerats till skogen och trivs och förökar sig. Återigen flödar fågelsången bland de mäktiga kauriträden som de så en gång gjorde för över 100 år sedan. Det finns dessutom planer på att utöka omårdet från 2500 hektar till 17 000 hektar

Genom odling och utplantering och skydd så ser vi till att skogen restaureras och bevaras till den gröna slöja som en gång täckte Nya Zeeland...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar