måndag 1 mars 2010

Going Native...

Nu får det vara slut med fjantandet med petunior, pelargoner, tulpaner, rhododendron, buxbom och annat trams som kräver en massa tid och jobbig skötsel. Satsa på enkelt och naturligt istället och som faktiskt behövs i vår närhet. Är det ngt jag lärt mig som trädgårdsmästare så är det att folk vill ha lättskött trädgård.

Om du vill spela din del av bevara våran planet naturlig och grön så bör du plantera lokala arter av naturligt förekommande växter och träd. Det är inte bara enkelt och lättskött men du restaurerar ett stycke (Ibland hotad) natur med. Satsa på att använda lokalt, naturligt förekommande växter och träd (med vissa undantag). Detta ger även en chans för hotade växter och träd att återhämta sig. Lokala arter är självklart anpassade för sin levnadsmiljö och behöver inte tas hand om. De sköter sig själva och klarar sig på det regn som himlen ger och den näring som finns i jorden och allt annats som moder natur skänker dem.
Dessutom skapar man ju en bit natur som gått förlorad pga av mänsklig aktivitet ofta inne i en urban miljö.
Även bara små utrymmen av planteringar eller rabatter ut med hus och vägar funkar utmärkt, är ndvändiga och ger även en chans till en biologisk mångfald då fler insekter som fjärilar och humlor vilket lockar till sig flera fåglar som olika sångare och trastar och nektarätare.

Trenderna har dessutom på sista tiden varit mycket mer terrasser, trädäck, betong och plattor. Ngt som inte gynnar särskilt mycket djur och växtliv. Tomma stora ytor med få eller inga gömställen är sällan till ngn fördel. Bor man tyvärr så eller har balkong är alternativet krukor, vilket självklart är bättre än inget.
(Bara i London sista året har gröna ytor 22 gånger större än Hyde park asfalterats)

Det jag funderat på senaste tiden är bla hur man ska kunna återskapa naturlig inhemsk natur mitt i en urban miljöer. Jag vet att liknande projekt finns runt om i världen. Hängande trädgårdar från skyskrapor eller som att bygga en park uppe på New Yorks gamla monorail system.

Att inte vara för snål är ett av de viktigaste att tänka på, men vill man spara pengar välj då att plocka frön i din närhet, dvs ekosourceing.
Välj många olika sorters lokala förekommande växter.
Plocka inte heller bort döda blad och blommor under höst och vinter då de utgör föda och gömseln åt flera djurgrupper.
Låt det även finnas ett tjock gott lager jord och mull för ryggradslösa djur som i sin tur är föda för fåglar och ödlor.
Självklart kan det vara svårt att variera sig beroend på miljön, men krypande och taggiga buskar
ger ett mycket bra skydd för småfåglar. Sätt upp olika sorters holkar för både insekter, fladdermöss och fåglar.
Lämna ytor med högt gräs vilket utgör hem för många insekter som fåglar äter.
Ett fågelbad eller ännu bättre en dam är att föredra då många våtmarken runt om i världen dikas ut för att ge plats åt åkermark och bostäder och kan ge hem åt hotade grodor, paddor och salamandrar. Vilka är förövrigt suveräna på att äta skadeinsekter.

Vad som menas är att vad folk planterar och gör i sina trädgårdar och publika områden kan betyda mycket för djur och växters överlevnad och i slutändan även vårat eget välbefinnande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar