fredag 22 oktober 2010

Andra utplanteringen av lokalt försvunna arter på Miramar. Del 1

Årets plantering i Zealandia och på Matiu/Somes Island är avklarat. Sammanlagt lite drygt 4000 träd, buskar, gräs och andra växter som har planterats för att öka individantalet, öka mångfalden och en del återintroduceringar.
Även våtmarksdelen och takahefållan har planterats och färdigställts.
Har även planterat ut huvudelen av mitt egna projket, men har ett par växter kvar som jag inte har hunnit fått ut ännu här. De flesta av de växter kommunen sponsrat med har planterats ut. Kvar är två st trädfuschia, två totara och en flax som jag ännu inte har bestämt vart jag vill ha.
I samband med detta har även de två grannar som bor högre upp på gatan ovanför mitt reserve fått växter av kommunen med som jag hjälpt att plantera och planerat ut hur de bör stå och planteras. Deras tomtgränser och tomter är en del av min plan att skapa en grön korridor från Karaka bay över till mitt reserve. En hel del växtlighet finns redan, men är dock dominerad av karaka (Corynocarpus laevigatus), Pōhutukawa (Metrosideros excelsa och karo (Pittosporum crassifolium), alla som egentligen växter vilt på norra nya zeeland. Dessa arter börjar nu utgöra ett stort problem i Wellington regionen. Ett av de stora problemen som bidrar är att trädgårdsmarknaderna fortfarande säljer dessa träd och människor med okunskap köper dessa. Detta gäller flera andra arter av ogräs som murgröna, bambu, lagerblad, cotoneaster mfl med. Samtidigt som de saluför böcker där det står att man inte skall plantera dessa pga av deras sätt att sprida sig vidare och tränger undan inhemska arter. Det var dessutom i folks trädgårdar som det hela började med rymlingar som senare förvildade sig. Auckland regionen har tex mer introducerade ogräs och växter än vad det finns naturliga arter.
Samma grannar har tagit sitt förnuft tillfånga och fällt och förgiftat huvuddelen av karo och en houpara hybrid på sin tomt och gränsen (På initiativ av mig) och ersatt det med Rewarewa, kohekohe och trädfuschia på beställning. Hans tomt ligger på toppen av gränsen av mitt reserve så den utgör en del i sig av den gröna korridoren. Idag planterade vi ner en av våra ngaio och tarata mot tomtgränsen, två träd jag hade över. Båda är bra kolonisatörer och kommer i större format senare blockare den vind som drar ner över backen där huvudelen är planterat.
Beställningen av träd och buskar för våra närmsta grannar från Taupo nursery är beställd och förväntas i slutet av nästa vecka eller veckan därpå. Följande arter är beställda:

Griselinia lucida Broadleaf puka ( epifytiskt träd)


Astelia fragrans Bush astelia (liljeväxt)


Beilschmiedia tawa Tawa (träd)


Carmichaelia australis Native broom ( Inhemsk Ginst)


Carpodetus serratus Putaputaweta (mindre träd)


Clematis paniculata Clematis (Slingerväxt)


Coprosma propinqua Mingimingi (buske)


Cortaderia fulvida Toetoe (gräs)


Dysoxylum spectabile Kohekohe (Träd)


Aristotelia serrata Makomako/wineberry (träd)


Fuchsia excorticata Kotukotuku/Trädfuschia (träd)


Podocarpus totara Totara (högt träd)


Hebe stricta Hebe (buske)


Hedycarya arborea Porokaiwhiri/pigeonwood (träd)


Knightia excelsa Rewarewa (träd)


Lophomyrtus bullata Ramarama (träd)


Melicope ternata Wharangi (träd)


Muehlenbeckia astonii (buske)


Parsonia capsularis NZ Jasmine (slingerväxt)


Phormium tenax Träskflax (liljeväxt)


Entelea arborescens Whaou (träd)

Många är beställda för att skapa nya födokällor, skydd åt fåglar, insekter och ödlor, men också att skärma av mot jobbiga grannarna och som en del av återintroduceringar av tidigare lokalt förekommande arter som tex Ramarama.
Vad som inte är beställt men som kommer från mina egna odlingar är Nikau palmer (Rhopalostylis sapida).
Ett flertal nikau har redan planterats i närliggande maupuia reserve, ett par i overtun park nere vid karaka bay, våran hyesvärds tomt, samt att jag har noterat ner alla andra förkommande palmer i närområdet (som jag kan se) för att skapa ett bälte.
Idag 28/10 kom vaxterna som bestallt. Totara var slutsalt och jag valde att stryka den helt istallet fran den foreslagna hybrid fran plantskolan. ( Jag ar pa Matiu/Somes sa jag har inte satt leveransen annu).
Aterkommer mer efter helgens bloggande om detta./
Sa i helgen blir Miramar halvon lite over 100 trad rikare, for en gronare och naturligare framtid...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar