söndag 22 november 2009

En bakåtsträvare blickar framåt!


Ideen till denna blogg utvecklades dels under de många timmar jag suttit och övervakat häckningen av den utrotningshotade Nya zeelänska fågeln Hihi (Notiomystis cincta) och dels av min gode vän Torbjörn samt de människor som jag har kontakt med på olika forum som har föreslagit att jag borde starta en blogg om det voluntär arbete jag gör på Nya Zeeland. Nu har jag varit här i lite mer än elva månader och mycket har jag upplevt och borde kanske ha kommit på detta tidigare med att blogga om det viktiga arbete som utförs här. Att återskapa Nya zeeland som det en gång var. Med fågelsång och natur med en rik biologisk mångfald. Bild: Kokako

Självklart kan man inte helt återskapa det man förlorat. Många arter är det redan försent för. Huian är ett av de bästa exemplen. Endast i minnen i gamla personer lever de kvar.
Om inte ngt görs nu och snabbt kommer fler arter gå samma öde till mötes. Introducerade rovdjur som råttor, mink, possums och katter hör till de största problemen när man försöker rädda de spillror som idag finns kvar av det en gång så mångfaldiga fågelivet här.
Närmsta dagarna kommer jag resa runt för att öka min överblick om vad som gjorts och vad som bör fortsätta arbetas med.

Resultatet kommer förhoppningsviss bli en framtid där det är som det en gång var.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar